Teklif Al

TFRS 16 Kiralamalar Standardı


TFRS 16 Kiralamalar Standardı İçin Hazır mısınız?

Yeni kiralamalar standardı 01.01.2019’da yürürlüğe girecektir. Fakat Şirketler isterlerse bu standardı bazı şartlarla geriye doğru olarak da uygulayabileceklerdir. İster erken uygulansın ister 2019 da bu geçişin işletmelerin finansal tablolarına ve performans göstergelerine önemli
etkileri olacaktır.
Bütün Şirketler için ilave zorluklar getirecek olan bu standardın Şirketinizin üzerine etkilerini veya zorluklarını değerlendirmek üzere aşağıdaki sorulara cevap vermeniz zorluk derecesini ölçümleme anlamında size yardımcı olacaktır.
Şirketlerin yanıtlamaları gereken özellikli sorular aşağıdaki gibidir;

1- Kaç tane kiralama sözleşmeniz var?
Kiralama sözleşme adeti iş yükü anlamında önemli olduğu gibi, bu sözleşmelerin bir envanter
haline getirilmeside ayrıca önem taşımaktadır.
• Kısa vadeli kiralamalar (12 aydan kısa)
• Düşük tutarlı kiralamalar (IASB tarafından verilen örnekler, tablet veya kişisel bilgisayarlar, ofis mobilyaları ve telefonlar ile değeri 5.000 USD olan diğer kalemler) TFRS 16’ya göre kısa vadeli kiralamalar için muafiyet tercihi, ilgili varlık sınıfı bazında
yapılırken, düşük değerli varlıkların kiralamalar için muafiyet tercihi her bir kira sözleşmesi bazında yapılabilir.

2- Yabancı para olan sözleşmelerinizi TL olarak yeniden belirlediniz mi? 2019 yılı içerisinde yeni kiralama sözleşmelerini imzalayacaksınız?
Geçiş uygulamalarına ilişkin opsiyonlar nedeniyle 2019 yılı öncesinde imzalanan kiralama sözleşmeleri için UFRS 16 uygulanabilecektir.

3- TFRS 16 Kiralamalar kapsamında performans göstergelerinin etkisini ölçümlediniz mi?
TFRS 16’dan kaynaklanan değişiklikler, şirketlerin bilançoları ve kar/zarar tablolarının yanı sıra ve temel performans göstergelerini (EBITDA - faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kar) ve EBIT faiz ve vergi öncesi kar) ciddi olarak etkileyecektir.

4- Hangi geçiş yöntemini uygulayacaksınız ve finansal tablo sunumlurken muafiyet uygulanacak mı?
TFRS 16 birden fazla geçiş uygulaması mevcut olup, tüm dönemler için geçmişe dönük uygulanması ya da yürürlük tarihini ‘başlangıç’ sayarak toplu geçiş yapılması maliyet ve karşılaştırılabilirlik açısından değerlendirilmelidir. Muafiyetlerin kullanılması şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir.

5- Mevcut finansal tablolarda bilanço dışında izlenen faaliyet kiralamalarına ilişkin açıklamalar tam ve doğru yapılmış mı?
Mevcut finansal tabloların gözden geçirilmesi gerekmektedir.

6- 2018 sene sonu finansal tablolarınızda TFRS 16 ile ilgili olarak geçiş etkisini açıklayacak mısınız?
Düzenleyici otoriteler ve paydaşlar TFRS 16’nın uygulanması ve muhtemel etkileri ile ilgili bir yönlendirmeyi geçiş sürecinde beklemektedir.

7- TFRS 16’ı geçiş projesi için Şirket içerisinde proje sorumluluğunu kim üstlenecektir?
Bu şirketin içerisinden yetkin bir çalışan olacağı için özellikle belirlenmesi gereken bir husustur veya bu iş bir şirketten hizmet olarak satın alınabilecektir.

Yukarıdaki soruların bir çoğuna hazır iseniz TFRS 16 Kiralamalar standardı içinde hazırsınız demektedir. Size bu konuda destek sağlamak için hazırız.

Konu ile ilgili farklı detaylı sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40